Sopron a klímavédelemért

„Az emberi jóllét, az élhető környezet, az egészség, a természeti erőforrásaink és az éghajlat védelme városunk célja és kötelessége. A tudatos gondolkodást az intézmények és vállalatok, a közösségek és egyének, a felnőttek és gyermekek körében is folyamatosan erősítenünk, fejlesztenünk kell. Mindez a következő évtizedben komoly feladatokat, egyben lehetőséget teremt ahhoz, hogy mi soproniak is a klímaváltozás nyertesei legyünk.”

Dr. Farkas Ciprián – Sopron polgármestere

Köszöntjük Önöket Sopron Megyei Jogú Város klímavédelmi portálján!

Ahhoz, hogy az EU hosszabb távon klímasemlegessé váljon, a tagállamok  szerint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában már 2030-ra is jelentősebb Unión belüli csökkentést szükséges elérni. Ehhez úgy kell fokozni az éghajlatvédelmi törekvéseiket, hogy azok elősegítsék a fenntartható gazdasági növekedést, munkahelyeket teremtsenek, illetve egészségügyi és környezeti előnyöket eredményezzenek az uniós polgárok számára. A klímaváltozás átfogó mérséklése országokon, földrészeken is átívelő összefogással érhető el.

A kedvezőtlen hatásokra való felkészülés ugyanakkor helyi szinteken valósítható meg a leghatékonyabban, a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi különbözősége miatt. Az élhető, klímabarát települések fejlesztése ugyanakkor a legszélesebb összefogással valósulhat meg, amelyben a helyi szervezetek, intézmények és a lakosság szerepvállalása egyaránt kulcsfontosságú.

Sopron részese azon városok közösségének, amelyek tevékenyen kívánnak hozzájárulni az éghajlatváltozás hatásainak megelőzéséhez, illetve mérsékléséhez. Elkötelezettségünket és teendőinket az Önkormányzat Közgyűlése határozatában rögzítette, igazodva Magyarország 2030-ig kitekintő szakpolitikai törekvésekhez.

Két, egymással szorosan összefüggő tevékenységgel kívánjuk elősegíteni az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodását, a kockázatok megelőzését és kezelését. Egyrészt, a szakértők 2020. őszén megkezdték „Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája” dokumentum kidolgozását, amely a következő 10 év távlatában határozza meg közös céljainkat és feladatainkat. Másrészt, folynak az előkészületek olyan városi programok, rendezvények megszervezése érdekében is, amelyek a kisgyermekektől a felnőtt lakosságig a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodást, illetve a klímatudatos magatartásformák elterjedését szolgálják.

Klímabarát jövőképünk széleskörű és aktív helyi partnerséggel valósítható meg. Hagyományainkat, értékeinket megőrző, egyben a legkorszerűbb technológiákat tudatosan alkalmazó, élhető és okos városi környezet fejlesztése mindannyiunk érdeke. Leghatározottabb célunk ezért is, hogy a programban biztosítsunk lehetőséget az egyének és közösségek, szervezetek és intézmények véleményt nyilvánító, egyben -alakító részvételére. A részletekről az érdeklődők e portál segítségével folyamatosan tájékozódhatnak, illetve kapcsolatba léphetnek munkatársainkkal. A portál reményeink szerint tudástárként is szolgál, amely hasznos ismereteket, információkat tesz közzé korunk egyik legnagyobb kihívásának jobb megértése, befogadása és cselekvésre való ösztönzése céljából.