AKTUÁLIS HÍREK

 

 „A klímatudatos Sopron városért”  Tájékoztató a 2022 októberi eseményekről

 

E heti eseményeivel a végéhez közeledik az Önkormányzat „Klímatudatos Sopron városért” programsorozata.  Mindkét őszi rendezvény középpontjában a gyermekek szemléletének fejlesztése állt.

 1. október 11-én került sor a soproni klímatudatos előadás-maraton utolsó állomására. A gyermekeknek szóló rendezvények célja, hogy a gyerekek értsék és tudatosodjon bennük, hogy a természet, az élőlények ismerete, szeretete, védelme ugyancsak hozzátartozik mindennapjainkhoz. A diákok számára a különleges tanórákat a Nemzeti Park munkatársai a Széchenyi István Gimnáziumban tartották. Az egybegyűlt 7., 8. és 9. osztályosok ez alkalommal a Fertő-Hanság növény- és állatvilágán belül a madarak és az emlősök rendjéhez tartozó denevérek életével, védelmük fontosságával ismerkedhettek. Az iskolások környezettudatos oktatása, szemléletük formálása segíti őket olyan felnőtteké válni, akik alapvetőnek tekintik természeti kincseink megóvását, ápolását. A gimnázium diákjai nagy számban hallgatták az előadásokat.
 2. október 13-án tartották a 2. soproni éghajlatvédelmi rajzverseny eredményhirdetését. A „Mit tehetünk Földünkért a nyári szünet alatt?” pályázatra beadott pályaművek azt mutatták be, hogyan védhetjük környezetünket a nyári vakáció alatt, mivel járulhatunk hozzá ahhoz, hogy Földünk még nagyon sokáig élhető maradjon. A rajzversenyre soproni óvodások, általános- és középiskolás tanulók nevezhettek, egyéni kategóriában. Az értékelés során a gyerekek kreativitását, ötletességét díjazták, amellyel korcsoportjuknak megfelelően kifejezik, mennyire fontos városunk tisztasága, a természet, vizeink, az élővilág megóvása.

Az óvodások, általános iskolások és a középiskolások alkotásait a szakmai zsűri mellett a nagyközönség is értékelte, online szavazás formájában, a következő eredménnyel:

Zsúri szavazatai alapján nyertesek

Óvoda: Kótai Fanni, Hermann Alice Óvoda

Alsó tagozat: Páli Titanilla, Doborjáni Ferenc, Egymi

Felső tagozat: Máté Bianka, Lackner Kristóf Általános Iskola

Középiskola: Pap Klaudia Beatrix, Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola

Közönségdíjasok

Óvoda: Horváth-Zsigmond Zoé, Bánfalvi Óvoda

Alsó tagozat: Lakner Sophie, Hunyadi János Evangélikus Ált. Iskola, Óvoda Iskola

Felső tagozat: Németh-Hajnal Gellért, Hunyadi János Evangélikus Ált. Iskola, Óvoda

Középiskola: Kőrösy Veronika, Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum

Sopron MJV Önkormányzata nevében dr. Farkas Ciprián polgármester adta át a díjakat.  Hogy klímatudatos városban éljünk, azért mindannyiunknak tenni kell.  A városvezetés kiemelt stratégiai célja és kötelessége az élhető és egészséges környezet, természeti erőforrásaink és az éghajlat védelme. A klímatudatos gondolkodást ehhez az intézmények és vállalatok, illetve a helyi közösségek és egyének, így felnőttek és gyermekek körében egyaránt erősíteni, folyamatosan fejleszteni kell. Ennek ma, az energiaválság, a klímakockázatok idejét élve különös jelentősége van. Az Önkormányzat külön köszönetet mondott a pedagógusoknak és a szülőknek, hogy bátorították, ösztönözték a gyereket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a Polgármesteri Hivatal klímatudatos rendezvényein, pályázatain.  Az Önkormányzat „Klímatudatos Sopron városért” különböző akciói, programjai nagy számban elérték, megszólították a város lakosságát, tudatosítva az éghajlatvédelem jelentőségét a gyermekekben és felnőttekben egyaránt.

Sopron, 2022. október 13.

Az egyes eseményekről a www.klimavedelem.sopron.hu honlap, a közösségi média felületei, valamint hirdetmények is folyamatos tájékoztatást adnak.

A „Mit tehetünk Földünkért a nyári szünet alatt” című rajzpályázatunk sikeresen lezárult.

Számos kreatív és frappáns pályamű érkezett be hozzánk. Ezért is az eredetileg, a zsűri által javasolt nyertesek mellett, a nagyközönségnek is megnyitottuk a lehetőséget a szavazásra. Így mind a 4 kategóriában végül 2-2 alkotás részesül nyereményben.

A díjakat Dr. Farkas Ciprián polgármester úr fogja átadni a nyertesek részére 2022. október 13-án. A nyertesek külön értesítést kapnak a fentiekről.

Minden alkotónak ezúton is szeretnénk megköszönni a munkáját és az alkotásba fektetett energiáját!

A zsűri döntése, valamint a közönségszavazatok alapján díjazottaink:

Óvodás pályaművek győzteseKótai Fanni – Hermann Alice Óvoda
A közönségdíjas alkotás: Horváth-Zsigmond Zoé – Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf és Tagóvoda

Általános iskolai alsó tagozatos pályaművek győztesePáli Titanilla – Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A közönségdíjas alkotás:  Lakner Sophie – Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola

Általános iskolai felső tagozatos pályaművek győztese: Máté Bianka – Lackner Kristóf Általános Iskola

A közönségdíjas alkotás: Németh-Hajnal Gellért – Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola

Középiskolai pályaművek győztesePap Klaudia Beatrix – Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

A közönségdíjas alkotás: Kőrösy Veronika – Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és Kollégium

Sopron MJV  Önkormányzata ezúton is köszöni a városi oktatási intézmények pedagógusainak és a gyermekek szüleinek segítő együttműködését!

Lezárult a „Mit tehetünk Földünkért a nyári szünet alatt?” rajzpályázat

 

Felhívásunkban olyan rajzok elkészítését kértük, amelyek bemutatják, hogyan védjük környezetünket a nyári vakáció alatt, mivel járulhatunk hozzá ahhoz, hogy Földünk még nagyon sokáig élhető maradjon.  A rajzversenyre soproni óvodások, általános- és középiskolás tanulók nevezhettek egyéni kategóriában.

 

Az értékelés során díjazni kívánjuk a gyerekek kreativitását, ötletességét, amellyel korcsoportjuknak megfelelően kifejezik, mennyire fontos a természet, vizeink, városunk tisztasága, az élővilág megóvása.

 

A beküldött pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el. Minden kategóriában egy-egy pályázó kerül díjazásra. Tekintettel, hogy ismét számos pályamű érkezett be, így lehetőséget biztosítunk, hogy a nagyközönség is leadhassa voksát egy-egy alkotás mellett és minden kategóriában további egy-egy közönségdíjast fogunk hirdetni. Szavazni a rajzpályázat – Sopron oldalon  lehet október 9. éjfélig. Kategóriánként egy-egy pályaműre lehet szavazni.

Eredményhirdetésre 2022. október 10. napján kerül sor. A nyertesek nevét a www.klimavedelem.sopron.hu  honlapon tesszük közzé.

 

 Klímatudatos Sopron 2030 a Soproni Egyetem Botanikus Kertjének 100. évfordulójának alkalmából szervezett családi napon  

Találkozzunk szeptember 24-én a Ligneumban

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 18.5 millió forint támogatást nyert a Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című KEHOP-1.2.1. pályázati felhívás keretében benyújtott, „A klímatudatos Sopron városért” című projekt megvalósítására.

Az Önkormányzat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázatok megelőzését és kezelését két, egymással szorosan összefüggő tevékenységgel kívánja elősegíteni. Ide tartozik az a városstratégiai dokumentum megalkotása, amely a következő 10 év közös céljait és feladatait tartalmazza, illetve az a rendezvénysorozat, amelynek eseményei a kisgyermekektől a felnőttekig lakosságot, az intézményeket és a helyi döntéshozókat célozva, a klímaváltozáshoz történő hatékonyabb alkalmazkodást, illetve a klímatudatos magatartásformák kialakulását, elterjedését szolgálja.

A helyi Klímastratégia energiagazdálkodási, közlekedési, környezet- és egészségvédelmi célú beavatkozási intézkedéseket, illetve fejlesztési irányokat tartalmaz. Emellett ösztönzi és segíti, hogy a Sopronban élők – a kisgyermektől a felnőttekig – a lehető legszélesebb körben vegyenek részt klímapartnerségi és személetformálási programokon, rendezvényeken.

Klímatudatos személetformálás

„A klímatudatos Sopron városért” projekthez kapcsolódóan, az Önkormányzat a lakosságot a lehető legszélesebb körben elérő és megszólító programokat szervez. A nagy érdeklődéssel már lezajlott óvodai és iskolai gyermekprogramok, így a „Föld legboldogabb napja” rajz- és fogalmazásversenyek mellett, 14 eseményből álló rendezvénysorozat indult útjára. Ennek részét önkormányzati szervezeteknek, intézményeknek tartott workshop találkozók, valamint lakossági szemléletformáló előadás-maraton és játékos minifórumok képezték. A klímaesemények olyan témákat érintettek, mint a természet megóvása, a zöldfelületeink védelme, az energiahatékonyság, a felelős vízgazdálkodás, a hulladékok környezetbarát kezelése és a tiszta közlekedés.  

A lakossági rendezvénysorozat 2022. szeptemberi állomásának a soproni Ligneum Látogatóközpont ad otthont.   A Soproni Egyetem Botanikus Kertjének 100. évfordulójának alkalmából szervezett családi napon a szervezők felnőtteknek és gyerekeknek szóló ismeretszerző programmal, előadássokkal és kérdőívekkel is segítik a soproniakat közérthető információkhoz jutni arról, hogy a jövőben milyen környezeti kihívásokkal néznek szembe, mit tesznek a felelős intézmények, szervezetek, önkormányzatok, mit tehet a lakosság, hogyan fejleszthető a klímatudatosság a kisgyermektől a felnőttkorig. A szélsőséges időjárás, az egyenlőtlen csapadékeloszlás, így a szárazság, a villámárvizek következményeit mindannyian megtapasztalhatjuk. A klímatudatos lakossági mini-fórum legfőbb üzenete volt, hogy a természet, a vizeink, a levegő szennyezése, az energiapazarlás, a hulladék növekvő mennyisége mindannyiunkat felelős magatartásra ösztönöz.  A klímatudatos program Soproni Egyetemmel együttműködésben, a Fertő-Hansági Nemzeti Park munkatársainak, továbbá energetikai és klímaszakértők az aktív részvételével valósul meg.

Az egyes eseményekről a www.klimavedelem.sopron.hu honlap, a közösségi média felületei, valamint hirdetmények is folyamatos tájékoztatást adnak.

Szakmai fórumok a városi intézményekben

 

„A klímatudatos Sopron városért” projekthez kapcsolódóan, az Önkormányzat a lakosságot a lehető legszélesebb körben elérő és megszólító programokat szervez. A nagy érdeklődéssel lezajlott óvodai és iskolai gyermekprogramok, így  „ A Föld legboldogabb napja” rajz- és fogalmazásversenyek mellett, egy 14 eseményből álló soproni rendezvénysorozat indult útjára. Ennek részét lakossági szemléletformáló előadások és játékos minifórumok, illetve intézményeknek szervezett szakmai találkozók képezik. A klíma-események olyan témákat érintenek, mint a természet megóvása, a zöldfelületeink védelme, az energiahatékonyság, a felelős vízgazdálkodás, a hulladékok környezetbarát kezelése és a tiszta közlekedés.  

Sopron Önkormányzata kiemelt figyelmet szentel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának. 2021. december 9-én a Polgármesteri Hivatal, illetve intézményeinek igazgatási, városfejlesztési  és üzemeltetési feladatokat ellátó munkatársai az STKH Harkai úti telephelyén a hulladékkezelési tevékenység üzemszerű működését tanulmányozták és a lakosság részére nyújtott szolgáltatások tapasztalatairól, további fejlesztéséről konzultáltak.

A 2022. április 10-i „Állati Jóó Családi Nap”-hoz kapcsolódó előadások és lakossági fórum az élővilág, az erdők védelmének, a biológiai sokféleség megőrzésének témakörére összpontosított, felnőttek és gyermekek komoly érdeklődése, aktivitása mellett. 

A 2022. májusi Soproni Borünnepre kilátogatóknak ugyancsak alkalmuk volt az éghajlatváltozás hatásairól tájékozódni, illetve véleményt, tapasztalatokat cserélni. A kapcsolódási pontot itt az jelentette, hogy a klímaváltozással összefüggően a szélsőséges időjárás, az egyenlőtlen csapadékeloszlás, továbbá ezek következményei nagyban befolyásolják a mezőgazdasági termelést. 

A soproni Tündérfesztivál helyszínén szervezett júniusi programunk a gyermekeket játékos formában, a felnőtteket pedig kvíz keretében szólította meg. Az élővilág, a természeti értékek megóvása, gondozása, a virágzó növények sokszínűségének biztosítása az éghajlatvédelem egyik kulcsterülete.  

A 2022. évi VOLT Fesztivál résztvevői előadásokat hallgathattak meg a Fertő-Hanság természetvédelméről, az élhető települések, ezen belül Sopron város klímavédelmi jövőképéről, legfontosabb intézkedéseiről, valamint a családok és intézmények tudatosabb energiagazdálkodásának, a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségeiről is.  

Sopron MJV Önkormányzata külön hangsúlyt helyez arra, hogy a helyi döntéshozók, tisztviselők, vezetők és beosztott munkatársak rendelkezzenek azokkal az információkkal, szakmai ismeretekkel, amelyek mindennapi munkájukban a klímatudatos gondolkodást és cselekvést segítik.   A jó döntések megalapozásához és azok végrehajtáshoz járul hozzá az a szakmai fórumsorozat, amelynek négy rendezvényére 2022 szeptemberében került sor.

A klímatudatos települést szolgáló zöldhatósági munkáról, a helyi közintézmények és gazdálkodó szervezetek működéséről tartott előadásokat jelentős érdeklődés övezte. A közösségi szolgáltató vállalatok tevékenysége, így Sopron és az agglomeráció területén mintegy 400.000 lakosnak biztosító hulladékgazdálkodás környezettudatos fenntartása, a soproni közösségi közlekedés „zöldítését” szolgáló új elektromos autóbuszok tervezett üzembehelyezése, a lakások ¾-ét elérő energiatakarékos fűtési rendszer fejlesztése, a települési vízminőség biztosítása egyaránt hozzájárul környezetünk megóvásához, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez.

Az energia-vészhelyzettel összefüggésben különös jelentősége van az energiafogyasztás racionalizálásának, a fűtés/hűtés és a világítás optimalizálásának, a megújuló energiaforrások térnyerésének, illetve a takarékosabb üzemanyag-felhasználásnak.  Mindez a vállalatok, intézmények és a háztartások életében, így telephelyeken, irodákban és lakókörnyezetünkben is felelős magatartást igényel.

A közös célokat és a konkrét teendőket összefoglaló „Klímatudatos Sopron 2030” projektről a Polgármesteri Hivatal vezetői adtak tájékoztatást.  Az intézmények felelőssége mellett az egyének felkészülése és szerepvállalása is nélkülözhetetlen, a szakmai fórumokon jelenlevők tájékoztatást kaptak a felnőttek és a gyermekek szemléletformálását erősítő programokról, oktatási és nevelési munkáról.  

Az egyes eseményekről a www.klimavedelem.sopron.hu oldal mellett, a közösségi média felületei, valamint hirdetmények is folyamatos tájékoztatást adnak.

 

Mit tehetünk Földünkért a nyári szünet alatt? 

 

Sopron város önkormányzata pályázatot tesz közzé, amely keretében óvodások, általános és középiskolások mutathatják be gondolataikat „Mit tehetünk Földünkért a nyári szünet alatt” címmel.

Készíts alkotást bármilyen technikával arról, hogy Te mit teszel a nyári szünetben Földünk megóvása érdekében? Rajzold vagy fesd le például ahogyan:

 • táborban is szelektíven gyűjtöd a szemetet
 • az erdei kirándulás, vízparti nyaralás során összeszeded az eldobált hulladékot
 • környezetbarát közlekedési eszközöket veszel igénybe a vakáció alatt: tömegközlekedés, kerékpár, roller
 • az otthonodtól távol is ügyelsz arra, hogy ne folyjon fölöslegesen a csap, ne égjen a villany
 • helyben megtermelt, idényjellegű zöldséget, gyümölcsöt eszel

A legötletesebb, legegyedibb, legkreatívabb alkotásokat „Zöld ajándékcsomaggal” díjazzuk!

Alkotásodat szkennelve vagy fotózva küldd el a klimaverseny@sopron-ph.hu email címre a mellékelt, aláírt Adatkezelési nyilatkozattal együtt, 2022. szeptember 30-ig.

A pályázatról bővebben: Klímaverseny – Sopron

Önkormányzati Szakmai Fórum

 

Az alábbi gombra kattintva érhető el a regisztrációs felület.

 

KLÍMATUDATOS SOPRON 2030 a VOLT Fesztiválon

 

 A VOLT Fesztiválra (2022. június 24-25.) látogatók kellően igazolták annak az európai felmérésnek az eredményét, hogy a fiatalok korunk legnagyobb kihívásának a klímaváltozást tekintik, amely kihat egészségükre, életminőségükre.  

A pódiumbeszélgetés résztvevői előadásokat hallgattak meg a Fertő-Hanság természetvédelméről, Sopron város klímavédelmi programjairól, valamint a családok és intézmények tudatosabb energiagazdálkodásának, a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségeiről. A klímastandnál a szakértőkkel folytatott konzultációk, a helyszínen végzett gyorsfelmérések és a gyerekek körében népszerű szemléletformáló játékos feladatok azt mutatják, hogy a felnőttek és a gyerekek is rendkívül nyitottak és fogékonyak a környezet megóvását szolgáló programok, akciók, tevékenységek iránt. Erre jól építhet az éghajlatvédelmi városstratégia intézkedési csomagja, amelyet Sopron képviselőtestülete már korábban elfogadott és 2030-ig megvalósít.

A több tízezer látogatót fogadó VOLT Fesztivál kiváló eseménynek bizonyult Sopron stratégiai jövőképének széles körű megismertetésére is. Ennek fókusza, hogy az éghajlatváltozás kihívásaira megfelelően válaszoló intézményrendszerével, egészséges lakosságával és környezettudatos gazdaságával olyan várost alkosson, amely természeti értékeit, erőforrásait fenntartható módon őrzi és használja.

Sopron, 2022. június 29.

Klímatudatos kvíz!

 

Készen állsz arra, hogy megmérettesd magad ebben a szuper klímatudatossági kvízben? 5 kérdés vár arra, hogy helyesen megválaszold. Kattints a gombra és mérd meg tudásod!

 

KLÍMATUDATOS SOPRON 2030 a VOLT Fesztiválon

 

Sopron jövőképe, hogy az éghajlatváltozás kihívásaira megfelelően válaszoló intézményrendszere, egészséges lakossága és környezettudatos gazdasága együttesen olyan várost alkosson, amely természeti értékeit, erőforrásait fenntartható módon őrzi és használja.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás tárgyú KEHOP-1.2.1. felhívásra. Ennek megfelelően „A klímatudatos Sopron városért” című projektje keretében az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázatok megelőzését és kezelését két, egymással szorosan összefüggő tevékenységgel kívánja elősegíteni.

Soproni klímatevékenységek stratégiai tervezése és megvalósítása

Sopron MJV Közgyűlése 2022. február 3-án, a lakosság, az intézmények és szervezetek véleményét is figyelembe véve elfogadta középtávú klímavédelmi stratégiai céljait és terveit. A „Klímatudatos Sopron 2030” stratégia energiagazdálkodási, közlekedési, környezet- és egészségvédelmi célú fejlesztési irányokat és intézkedéseket tartalmaz. Ösztönzi és segíti emellett, hogy a Sopronban élők – a kisgyermektől a felnőttekig – a lehető legszélesebb körben vegyenek részt klímapartnerségi és személetformálási programokon, rendezvényeken.

Klímatudatos szemléletformálás, fórumok, rendezvények

Az Önkormányzat a klímatudatosság fejlesztésére a lakosságot elérő és megszólító programokat szervez. Óvodai és iskola gyermekprogramok, így a „Föld legboldogabb napja” vetélkedők, rajzversenyek nagy érdeklődéssel valósultak meg. Emellett, 14 eseményből álló soproni rendezvénysorozat részéként lakossági szemléletformáló előadásokra és játékos minifórumokra, valamint a helyi intézményeknek szervezett szakmai találkozókra kerül sor. 

2022 áprilisában a Liszt Központban megtartott rendezvényünk, az Állati Jóó Családi Naphoz kapcsolódóan előadások és lakossági fórum formájában az élővilág, az erdők védelmének, a biológiai sokféleség megőrzésének témakörére összpontosított, felnőttek és gyermekek komoly érdeklődése, aktivitása mellett.  

A szőlőtermesztés és a borkészítés évszázados hagyományai előtt tisztelgő rendezvényre (Soproni Borünnep, 2022. május 20-22.) kilátogatók az éghajlatváltozás hatásairól is tájékozódhattak, illetve véleményt cserélhettek. A szervezők a köztudatba beágyazódott témák, mint a hulladéktermelés, a vizek állapota vagy a levegőminőség mellett felhívták a soproniak és turisták figyelmét olyan sajátos szempontokra, mint a szőlővidékek jövőjére is kiható éghajlati változások. 

A soproni Tündérfesztivál (2022. június 11-12.) helyszínén szervezett programunk a gyermekeket játékos formában, a felnőtteket pedig kvíz keretében szólította meg. Az élővilág, a természeti értékek megóvása, gondozása, a virágzó növények sokszínűségének biztosítása az éghajlatvédelem egyik kulcsterülete. A vadon élő és a termesztett növények beporzása révén a világ élelmiszertermelésében is igen jelentős szerepet betöltő méhek a klímaváltozásra különösen érzékenyek.  

Következő lakossági fórumunk a VOLT Fesztivál programjához kapcsolódik, június 24-én és 25-én. Előadások hangzanak el a Fertő-Hanság természetvédelméről, az élhető települések, ezen belül Sopron város klímavédelmi jövőképéről, legfontosabb intézkedésiről, valamint a családok és intézmények tudatosabb energiagazdálkodásának, a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségeiről. A szervezők a felnőttek számára konzultációt is biztosítanak, a gyermekeket pedig játékos feladatok várják.

 

Tündérek és Manók között a KLÍMATUDATOS SOPRON 2030

 1. június 11-12-én tündérek és manók lepték el a soproni Erzsébet-kertet, ahol a Klímatudatos Sopron 2030 projekt az „Öko Sopron” standnál várt kicsiket és nagyokat szemléletformáló programjaival.

A Tündérfesztiválhoz kapcsolódva mini lakossági fórumon vehettek részt a standhoz látogatók, ahol a matricagyűjtés mellett a felnőttek klímatudatos kvíz segítségével mérhették fel tudásukat a klímaváltozás kérdéseiben, míg a kisebbek számára játékos feladatlapok, PET-palack újrahasznosítás és klímatudatos rajzfelhívás kínált tartalmas időtöltést.

A téma fontosságát és a szemléletformáló program sikerét jelzi, hogy a kétnapos rendezvényen a projekt klímaszakértői több mint 1 200 főt tudtak megszólítani az éghajlatváltozás és klímavédelem különböző témáival, úgy, mint hulladéktermelés csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés helyes módja, a természet megóvásának jelentősége, zöldfelületeink védelme, energiahatékonyság, felelős vízgazdálkodás, tiszta közlekedés.

További információért a projekt részleteiről és a következő rendezvényekről  kövesse a Sopron Like Facebook oldalt!

 

Klímatudatos Sopron 2030 a Tündérfesztiválon

 

A Klímatudatos Sopron stand a 4-es matricagyűjtő ponton várja a kicsiket és nagyokat “zöld” jó tanácsokkal és szemléletformáló játékokkal! 

Közösségi médiához tartozó bejegyzés:

 https://www.facebook.com/701778133176126/posts/pfbid02skPYE8poMUyoQauN9XHgnBhZJoMcGdX9f588JwAFyXh9iFT2BHJiEqoseVwdxhbWl/?sfnsn=mo

 

Következő soproni klímaeseményünk a Tündérfesztiválhoz (2022. június 11-12.) kapcsolódik. 

 

Az élővilág, a természeti értékek megóvása, gondozása, a virágzó növények sokszínűségének biztosítása az éghajlatvédelem egyik kulcsterülete. A vadon élő és a termesztett növények beporzása révén a világ élelmiszertermelésében is igen jelentős szerepet betöltő méhek a klímaváltozásra különösen érzékenyek. A gyermekeket játékos formában, a felnőtteket kvíz keretében megszólító, a lakókörnyezetünk és a természet védelmét középpontba helyező lakossági fórumunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Várunk minden érdeklődőt a Klímatudatos Sopron 2030 standnál az Erzsébet-kertben!

Klímatudatos Sopron 2030 a bor ünnepén

 

Soproni Borünnepet (2022. május 20-22.) dr. Farkas Ciprián polgármester nyitotta meg a Várkerületben. A szőlőtermesztés és a borkészítés évszázados hagyományai előtt tisztelgő rendezvényre kilátogatók – az Önkormányzat szervezésében – az éghajlatváltozás hatásairól is tájékozódhattak, illetve véleményt, tapasztalatokat cserélhettek.

A résztvevők nagy száma szentelt néhány percet arra, hogy kvíz formájában felmérje ismereteit a környezet védelmét és az energiahatékonyság növelését segítő lehetőségekről. A szervezők a köztudatba beágyazódott témák, mint a hulladéktermelés, a vizek állapota vagy a levegőminőség mellett felhívták a borünnepre látogató soproniak és turisták figyelmét olyan sajátos szempontokra, mint a szőlővidékek jövőjére is kiható éghajlati változások. 

A klímaváltozással összefüggően a szélsőséges időjárás, az egyenlőtlen csapadékeloszlás, ezek következményei nagyban befolyásolják a mezőgazdasági termelést. Az északra tolódó szőlőtermesztés következtében átalakulhatnak termelői bázisok, sőt egyes vidékeken meg is szűnhet a növény termesztése. Új szőlőfajták, bortípusok megjelenése mellett ezért az ősi hazai szőlőfajták finomítása, a változó környezethez való igazítása jelentős kihívás a szakemberek számára.    Gangl Szabolcs soproni szőlőtermesztő és borász szerint nem csak a nagyszülők elbeszélése nyomán, de saját munkájuk során is egyre jobban érzékelik milyen hatással van az ültetvények telepítésére, gondozására a hőmérsékletváltozás, a szélsőséges időjárás.

 

Klímatudatos Sopron 2030 a soproni borünnepen

 

 A Soproni Borünnepre (2022. május 20-22.) kilátogatók az éghajlatváltozás hatásairól is tájékozódhatnak, illetve véleményt, tapasztalatokat cserélhetnek.

A borok kóstolgatása közben érdemes néhány percet arra is szentelni, hogy mindennapi tudatos tevékenységünkkel mi hogyan segíthetjük a kedvezőtlen éghajlati hatások megelőzését, illetve azok mérséklését.

A klímaváltozással összefüggően a szélsőséges időjárás, az egyenlőtlen csapadékeloszlás, ezek következményei nagyban befolyásolják a mezőgazdasági termelést. Az északra tolódó szőlőtermesztés következtében átalakulnak termelői bázisok, sőt egyes vidékeken meg is szűnhet a növény termesztése. Új szőlőfajták, bortípusok megjelenése mellett ezért az ősi hazai szőlőfajták finomítása, a változó környezethez való igazítása jelentős kihívás a szakemberek számára.    

Várjuk Önt a Klímatudatos Sopron 2030 standnál a Várkerületben, a Hűség-kút mögött!

Klímatudatos soproni rendezvények 2022. április 10-én

 A KLIMATUDATOS SOPRON 2030 keretprogram részeként az Önkormányzat a lakosságot széles körben elérő és megszólító rendezvényeket szervez 2022-ben. A klímaesemények olyan témákat érintenek, mint a természet megóvása, a zöldfelületeink védelme, az energiahatékonyság, a felelős vízgazdálkodás, a hulladékok környezetbarát kezelése és a tiszta közlekedés. 2022. április 10-én a Liszt Központban két esemény is zajlott a soproniak klímatudatosságának erősítése céljából.

Mini lakossági fórum keretében felnőttek, gyermekek kötetlen formában ismerkedhettek az éghajlatvédelem kihívásaival, s azokkal a gyakorlati lépésekkel, amelyek a mindennapok során segítik a hatások megerősítését, illetve mérséklését. Rendkívüli érdeklődés övezte azokat a játékos vetélkedőket, amely során gyermekek és szülők, nagyszülök közösen oldottak meg feladatokat, fejlesztve ismereteiket. A rendezvény jó alkalmat nyújtott arra is, hogy kvíz formájában felmérje a lakosság elkötelezettségét, felkészültségét az éghajlatvédelem területén. A tájékozódást jelen lévő klímaszakértők konzultációk, illetve tanácsadás formájában is segítették, válaszokat adva a klímatudatos háztartásokban jelentkező olyan kérdésekre, mint a fenntartható hulladékgazdálkodás, az energiahatékonyság, a vizek védelme.  

Szakmai előadásmaraton keretében neves szakértők ismertették az éghajlatvédelem tágabb összefüggéseit az érdeklődők számára. Szabó Valéria, a LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft. klímaszakértőjének prezentációja a szén-dioxid kibocsátás csökkentésének fontosságát, a tudatosabb energiafelhasználás szerepét, a környezetbarát életmód elterjedésének jelentőségét mutatta be. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Természetmegőrzési Osztályának vezetője, Pellinger Attila előadásában arról beszélt, hogy a klímaváltozás miképpen hat a Sopronban és a térségben élőkre.    A Fertő-táji Világörökség Tanácsát képviselő Taschner Tamás a védett területek megóvása és a klímatudatosság közötti összefüggéseket ismertette.  Az erdész-vadász hivatást gyakorló, egyben túravezető Sáros Viktor előadása a szénmegkötésben, energiaelnyelésben fontos szerepet játszó erdők védelmét állította középpontba.  

A rendezvény résztvevői továbbá megismerkedhettek a Liba Labor interaktív környezetnevelési programmal is, amelyet a Fertő-Hanság Nemzeti Park hozott létre  a gyermekek természetvédelmi és hulladékgazdálkodási ismereteinek játékos formában történő fejlesztésére.

Háttér:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 18.5 millió forint támogatást nyert a Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című KEHOP-1.2.1. pályázati felhívás keretében benyújtott, „A klímatudatos Sopron városért” című projekt megvalósítására. A projekt keretében az Önkormányzat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázatok megelőzését és kezelését két, egymással szorosan összefüggő tevékenységgel kívánja elősegíteni. Ide tartozik egy városstratégiai dokumentum megalkotása, amely a következő 10 év közös céljait és feladatait tartalmazza, illetve az a rendezvénysorozat, amelynek eseményei a kisgyermekektől a felnőtt lakosságig, a klímaváltozáshoz történő hatékonyabb alkalmazkodást, illetve a klímatudatos magatartásformák kialakulását, elterjedését szolgálja.

Klímatudatos kisokos

A Soproni klímatudatos kisokost a képre kattintva tekintheti meg.

Szakmai előadások az Állati jóó családi napon – vasárnap 15 órától

 

Az Állati jóó családi napon, a „Klímatudatos Sopron 2030 projekt keretében” szakmai előadásokat szervezünk. Csatlakozzon be Ön is a helyszínen vasárnap (április 10.) délután 15 órától, a Liszt Központban.

Szakmai előadóink főként az alábbi témákba nyújtanak betekintést.

 • 15.00 – Mennyi energiát használunk?
 • 15.30 – A klímaváltozás hatásai Sopron környékén
 • 16.00 – A Fertő-táj világörökség és a klímatudatosság
 • 16.30 – Erdők és erdészek szerepe a klímaváltozásban

Jöjjön el Ön is és tegye fel kérdését, amely már régóta foglalkoztatja a klímavédelem kapcsán!

Bízunk benne, hogy vasárnap délután Önnel is találkozhatunk a Liszt Központban.

Az előadások után keresse fel a Klímatudatos Sopron 2030 standot, ahol szintén beszélgethet klímaszakértőinkkel és részt vehet egy klímatudatosságot felmérő kvízben. A gyermekeknek játékos foglalkoztatást tartunk.

Klímatudatos személetformálás – „Klímatudatos Sopron 2030” az Állati Jóó Családi Napon

 „A klímatudatos Sopron városért” projekthez kapcsolódóan az Önkormányzat a lakosságot a lehető legszélesebb körben elérő és megszólító programokat szervez. A nagy érdeklődéssel már lezajlott óvodai és iskolai gyermekprogramok, így a „Föld legboldogabb napja” vetélkedők, rajzversenyek mellett a 14 eseményből álló soproni rendezvénysorozatunk részét lakossági szemléletformáló előadások és játékos minifórumok, illetve intézményeknek szervezett szakmai találkozók képezik. A klímaesemények olyan témákat érintenek, mint a természet megóvása, a zöldfelületeink védelme, az energiahatékonyság, a felelős vízgazdálkodás, a hulladékok környezetbarát kezelése és a tiszta közlekedés.

Klímatudatos rendezvénysorozatunk első eseményére 2022. április 10-én kerül sor a Liszt Központban, az Állati Jóó Családi Naphoz kapcsolódóan, ahol játékos programokkal várjuk a gyermekeket és izgalmas előadásokkal a felnőtteket klímavédelemhez kapcsolódó témákban.

A szervezők az egyes eseményekről a www.klimavedelem.sopron.hu/szemleletformalas/ oldal mellett a közösségi média felületein, valamint hirdetmények útján is folyamatos tájékoztatást adnak.

Amennyiben a projekt kapcsán kérdése merülne fel, látogasson el a Klímaszakértőnk válaszol – Sopron oldalra és küldje el részünkre kérdését.


Elfogadásra került Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája – Közös céljaink, feladataink Sopron klímatudatos fejlődéséért

 

Sopron Megyei Jogú Város közgyűlési határozatban fogadta el a KEHOP 1.2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” című projekt keretében elkészített Klímastratégiát.

Az élhető települések számára kiemelt fontosságú, hogy gazdasági fejlődésük mellett is folyamatosan csökkentsék az üvegház-hatású gázok kibocsátását. A klímaváltozás okozta kihívásaik, nehézségeik eredményes kezelése az önkormányzat szervezeteitől, a helyi vállalkozásoktól, intézményektől és a lakosságtól egyaránt aktív szerepvállalást igényel.  Középtávú céljaikat és feladataikat a városok klímastratégiai keretprogramjukban rögzítik.

Sopron MJV klímavédelmi jövőképe, hogy az éghajlatváltozás kihívásaira megfelelően reagáló intézményrendszere, egészséges lakossága és környezettudatos gazdasága olyan várost alkosson, amely  természeti értékeit, erőforrásait fenntartható módon őrzi és használja. A települési célokat, s azok eléréséhez szükséges intézkedéseket Sopron Klímastratégiája (2021) foglalja össze. A szakmai és társadalmi egyeztetések során érkezett javaslatok figyelembevételével megalkotott Klímastratégia részeként, az Önkormányzat:

 1. elkészítette a város ÜHG-leltárát, amely tételesen is számszerűsíti az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a szénmegkötésnek a mértékét, a helyi energiafogyasztás (lakosság, szolgáltatások, önkormányzat, ipar, mezőgazdaság, közvilágítás), a közlekedés, a hulladékgazdálkodás, a szennyvízelvezetés és -kezelés, valamint a szén-dioxid elnyelő kapacitások alapján
 2. azonosította azokat az éghajlatváltozáshoz köthető hatásokat, amelyek a soproniakat elsősorban érinthetik
 3. intézkedéseket állapított meg az éghajlatváltozás hatásainak, egyben az ÜHG-kibocsátásoknak a mérséklése, az alkalmazkodás elősegítése, valamint a szemléletformálás területén
 4. beazonosította azokat a szervezeti formákat és pénzügyi eszközöket, amelyek az intézkedések megvalósításához feltétlen szükségesek.

A Klímastratégia tehát konkrét energiagazdálkodási, közlekedési, valamint környezet- és egészségvédelmi célú beavatkozási intézkedéseket, illetve fejlesztési irányokat tartalmaz. Emellett ösztönzi és segíti, hogy a Sopronban élők – kisgyermektől a felnőtt lakosságig – a lehető legszélesebb körben vegyenek részt klímapartnerségi és személetformálási programokon, rendezvényeken.

Kiállítás a soproni klímavetélkedő díjnyertes alkotásairól
a Liszt Ferenc Kulturális Központban
 

 
„A FÖLD LEGBOLDOGABB NAPJA – Mit tehetünk a zöldebb jövőért?” verseny sikeresen lezárult.
 
Sopron és térsége óvodásai, általános és középiskolásai számára meghirdetett vetélkedő nyerteseinek a díjakat 2022. február 8-án Dr. Farkas Ciprián polgármester adta át.  
 
A zsűri döntése, valamint a közönségszavazatok alapján díjazottaink:

 
Óvodás rajzpályázat  
1.    helyezett: Dávid Anna – Hermann Alice Óvoda Süni csoport
2.    helyezett: Rákóczi Zsófia – Sopronhorpács Napközi Otthonos Óvoda
3.    helyezett: Kovács Boldizsár – Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf – Vörösbegy csoport
A közönségdíjas Salfer Bálint – Hermann Alice Óvoda Maci csoport        
 
Általános iskolai 1-2. osztályos rajzpályázat
1.    helyezett: Fleck Ádám Német Nemzetiségi Általános Iskola – 2.b.
A közönségdíjas Fleck Ádám Német Nemzetiségi Általános Iskola
 
Általános iskolai 3-4. osztályos rajzpályázat
1.    helyezett: Sztojka Márkó – Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumból – 4. osztály
2.    helyezett: Balogh Milán – Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumból – 4. osztály
3.    helyezett: Horváth István Leonárdó – Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumból – 4. osztály
A közönségdíjas Balogh Milán – Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumból – 4. osztály
 
Általános iskolai 5-6. osztályos rajzpályázat
1.    helyezett: Csiszár Csillag – Széchenyi Ferenc Általános Iskola Fertőszéplak – 6. osztály
2.    helyezett: Baumgartner Noémi – Széchenyi Ferenc Általános Iskola Fertőszéplak – 6. osztály
3.    helyezett: Kocsis Jázmin – Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumból – 4. osztály
A közönségdíjas Zsadony Zsombor Márk – Széchenyi Ferenc Általános Iskola Fertőszéplak – 6. osztály
 
Középiskolai rajzpályázat
1.    helyezett: Vecsei Bianka Marianna – Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium – KK13
2.    helyezett: Fábián Blanka – Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium – 10.b
3.    helyezett: Vajda Dominik Attila – Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium -KK13
A közönségdíjas Szabó Benjámin – Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium – 9.b
 
Fogalmazásversenyünk nyertese
Németh Amira – Széchenyi Ferenc Általános Iskola, 8/1 osztály
 
Az Önkormányzat köszöni a Soproni Tankerületi Központ értékes együttműködését.
 
A pályaművek 2022. február 15-ig megtekinthetők a soproni Liszt Ferenc Kulturális Központ aulájában.
 
A verseny nyerteseinek ezúton is gratulálunk!

KLÍMAVERSENYRE SZÁMOS PÁLYAMŰ ÉRKEZETT

Döntött a szakmai zsűri!

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, nagyon sok kreatív és értékes alkotás érkezett be a gyermekektől, fiataloktól. Nem volt egyszerű a zsűri feladata, hogy ilyen sok remek alkotás közül kiválassza a legjobbakat.

Óvodás rajzpályázat nyertesei:

 1. helyezett: Dávid Anna – Hermann Alice Óvoda Süni csoport
 2. helyezett: Rákóczi Zsófia – Sopronhorpács Napközi Otthonos Óvoda
 3. helyezett: Kovács Boldizsár – Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf – Vörösbegy csoport

Közönségdíjas: Salfer Bálint – Hermann Alice Óvoda Maci csoport

Általános iskolai 1-2. osztályos rajzpályázat nyertese:

 1. helyezett: Fleck Ádám – Német Nemzetiségi Általános Iskola – 2.b.

Közönségdíjas: Fleck Ádám – Német Nemzetiségi Általános Iskola – 2.b.

Általános iskolai 3-4. osztályos rajzpályázat nyertesei:

 1. helyezett: Sztojka Márkó – Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumból – 4. osztály
 2. helyezett: Balogh Milán – Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumból – 4. osztály
 3. helyezett: Horváth István Leonárdó – Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumból – 4. osztály

Közönségdíjas: Balogh Milán – Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumból – 4. osztály

Általános iskolai 5-6. osztályos rajzpályázat nyertesei:

 1. helyezett: Csiszár Csillag – Széchenyi Ferenc Általános Iskola Fertőszéplak – 6. osztály
 2. helyezett: Baumgartner Noémi – Széchenyi Ferenc Általános Iskola Fertőszéplak – 6. osztály
 3. helyezett: Kocsis Jázmin – Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumból – 4. osztály

Közönségdíjas: Zsadony Zsombor MárkSzéchenyi Ferenc Általános Iskola Fertőszéplak – 6. osztály

Középiskolai rajzpályázat nyertesei:

 1. helyezett: Vecsei Bianka MariannaSoproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium – KK13
 2. helyezett: Fábián Blanka – Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium – 10.b
 3. helyezett: Vajda Dominik Attila – Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium -KK13

Közönségdíjas: Szabó Benjámin – Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium – 9.b

Fogalmazásverseny nyertese:

1. helyezett: Németh Amira – Széchenyi Ferenc Általános Iskola 8/1 osztály

Közönségdíjas: Németh Amira – Széchenyi Ferenc Általános Iskola 8/1 osztály

Szívből gratulálunk a nyerteseknek!

A díjátadó tervezetten 2022. február 8-án 16:00-kor kerül megrendezésre a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ aulájában.

A szavazás lezárult! KÖSZÖNJÜK RÉSZVÉTELÜKET!

Köszönjük, hogy ilyen nagy érdeklődés kísérte a pályázatunkat és ilyen sok gyerekhez eljutott a verseny híre. Szebbnél szebb, kreatívabbnál kreatívabb alkotás érkezett a kiírásunkra.  A január 31-ig beérkezett szavazatok alapján értékeljük a  pályaműveket. A szavazóbizottság összeül és hamarosan megosztjuk  a nyertesek nevét.  A díjátadó tervezetten 2022. február 8-án kerül megrendezésre a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ aulájában.

Az informatikai hibát elhárítottuk, A SZAVAZÁS ÚJRAINDUL! KÖSZÖNJÜK TÜRELMÜKET! 2022. január 31-ig van lehetőség a pályaművekre szavazni.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen sok intézmény gyermekeihez eljutott a verseny híre. Boldogan osztjuk meg a szebbnél szebb, kreatívabbnál kreatívabb alkotásokat. Kérjük, hogy kategóriánként szavazzon az Ön által kiválasztott legszebb, legkreatívabb pályaműre. Kategóriánként egy-egy pályaműre van lehetőség szavazni.

Pályázati kategóriánként az első 3 helyezett pályamű alkotója és egy közönségdíjas részesül ajándékban.

A beérkezett egyéni pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el. A megvalósítás ötletessége, egyedisége, kreativitása alapján születik majd meg a döntés.

A közönségdíjról az online szavazók döntenek: kategóriánként, a legtöbb internetes szavazatot gyűjtő pályamunka alkotója lesz a közönségdíjas.

Klímaverseny pályázati anyagok beadási határidejének meghosszabbítása

Nagy érdeklődésre való tekintettel szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy minél többen meg tudják mutatni kreativitásukat és alkotásaikat és így részt venni a versenyben. Így a versenyt meghosszabbítjuk 2022. január 14-ig.

Ne maradj le a versenyről, küldd be alkotásod a klimaverseny@sopron-ph.hu email címre. Részletek a következő linken érhetők el:

Klímaverseny

Önkormányzati szakmai nap a klímabarát hulladékgazdálkodásról

Városunkban korszerű, integrált hulladékgazdálkodási rendszer működik, biztosítva a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás kereteit is. A rendszert működtető STKH önkormányzati társaság által elszállított települési hulladék mennyisége folyamatos növekedés mellett 2019-ben már meghaladta a 27 ezer tonnát. Mindezt a szolgáltató jelentős erőfeszítések mellett teljesítette. Sikerült elérnie ugyanakkor azt is, hogy a lakosságtól elkülönített gyűjtéssel elszállított települési hulladék mennyisége is folyamatosan növekedjen. 2021. december 9-én a Polgármesteri Hivatal igazgatási, városfejlesztési és üzemeltetési feladatokat ellátó munkatársai az STKH Harkai úti telephelyén a hulladékkezelési tevékenység üzemszerű működését tanulmányozták, egyúttal Sopron lakossága részére nyújtott szolgáltatás tapasztalatairól, annak további fejlesztéséről konzultáltak. A program lehetőséget nyújtott arra, hogy Soron MJV Klímastratégiájának december elején társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéről ugyancsak véleményt cseréljenek.

Mit gondolnak az óvodások, iskolások zöldebb jövőről?

Sopron város Önkormányzata pályázatokat tett közzé, amelyek keretében óvodások, általános és középiskolások fogalmazhatják meg gondolataikat. A különböző tartamú és formájú pályázatok teret kínálnak a gyermekek élményeinek, aggodalmainak és reményeinek jobb megismeréséhez olyan területeken, mint a természet megóvása, a környezetszennyezés csökkentése, a klímabarát közlekedés. A gyermekek nem csak egymásnak mutathatnak be jó és követhető példákat, de a közzétett pályaművek üzeneteinek befogadásával a felnőtt lakosság felelősségtudata, egyben szerepvállalása is erősödik majd az éghajlatunk védelme érdekében. A pályázatokról bővebben: Klímaverseny – Sopron

Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiájának társadalmi véleményezése

Az éghajlatváltozással összefüggő megelőzési és alkalmazkodási célok, intézkedések megfogalmazását, illetve azok következetes végrehajtását Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti. Annak érdekében, hogy városunk klímatudatos fejlődésében valamennyi érintett intézmény, szervezet aktív és összehangolt szerepet vállalhasson, a tájékozódást, a felkészülést és a szerepvállalást egyaránt ösztönző, egyben segítő középtávú klímastratégiát kívánunk elfogadni.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott szakértői anyag

 1. bemutatja azokat a nemzeti, európai és globális éghajlatváltozási szempontokat, szakpolitikai követelményeket, amelyek a települések életét is befolyásolják
 2. feltárja azokat a helyben várható hatásokat, amelyek a klímaváltozás közvetlen vagy közvetett következményeként felléphetne             
 3. olyan középtávú városi célokat állít fel, amelyek hatékonyan szolgálhatják a felkészülést, s a változó feltételekhez való alkalmazkodást
 4. a várható hatások vizsgálatával intézkedési csomagot tartalmaz, amely figyelembe veszi Sopron egyedi jellemzőit és folyamatait annak érdekében, hogy a válaszok a lehető legjobban illeszkedhessenek a települési sajátosságokhoz
 5. javasolt intézkedései a szükséges infrastrukturális, technológiai és intézményi fejlesztéseket, a kisgyermektől a felnőttkorig terjedő személetformálást, illetve a szükséges erőforrások bemutatását is magukba foglalják.             

Olyan stratégiára van szükségünk, amelynek alakításában és megvalósításában az egyének és közösségek is minél szélesebb körben szerepet vállalnak.  Ennek elősegítésére Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája c. Munkaanyagot véleményezésre ezúton közzétesszük, illetve tartalmát a klímatudatos szemlélet erősítését is szolgáló városi programok résztvevőivel is megismertetjük.  

A Klímastratégia tartalmára vonatkozóan örömmel fogadjuk építő javaslataikat, észrevételeiket. Ossza meg velünk véleményét a klimastrategia@sopron-ph.hu címen 2022 január 2-ig!

A karbonsemlegesség eléréséhez világszinten is cselekvésre van szükség

2021. novemberében Glasgowban közel 200 ország képviselője tanácskozott az éghajlatváltozás kihívásairól, a megelőzés, a csökkentés és az alkalmazkodás feladatairól. A COP26 konferencián elfogadott új klímamegállapodás szerint 2030-ra 45 százalékkal kell csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást annak érdekében, hogy a globális felmelegedés mértéke 2010-es szinthez képest legfeljebb 1,5 °C legyen. Emellett 2030-ig szükséges megállítani, sőt vissza kell fordítani a nagyipari méretű erdőirtást is. Áder János köztársasági elnök a találkozón megerősítette, hogy Magyarország – amely csupán a világ kibocsátásának 0,13 százalékáért felel – vállalja, hogy 2050-re klímasemleges lesz. Ennek érdekében 2030-ig beszüntetjük a szénalapú áramtermelést, duplájára növeljük a naperőművi kapacitást, a városi tömegközlekedésben csak elektromos buszokat használunk és jelentős erdőtelepítési programot hajtunk végre Magyarországon. (www.keh.hu)

ÖKO Játszónapok Sopronban a Klímatudatosság jegyében

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1. pályázati felhívás keretében megvalósításra kerülő „A klímatudatos Sopronért” című projekt részeként szemléletformálási programokat szervez. Ennek egyik első állomásaként a legkisebbek ismerkedhettek meg a napjainkat érintő fontos témákkal. 2021. október 18-án és 19-én Sopron Önkormányzata által szervezett ún. ÖKO-Játszónapok alkalmával a klímatudatos szemlélet népszerűsítésére került sor óvodai környezetben.

Öko játszónapok 1

A soproni ÖKO-Játszónapokon 350 kisgyermek ismerkedett a környezettudatosság témaköreivel – így például a szelektív hulladékgyűjtéssel és energiatakarékossággal.

A programsorozat lényege a játékos, kreatív szemléletformálás és nevelés, a klímatudatos gondolkodás erősítése, fejlesztése, mindez öko-mese bábelőadás és egyéb, kreatív játékeszközök segítségével valósult meg.

Öko játszónapok 2

Öröm volt látni, hogy a kisgyermekek már ebben a korban érzékelik a klímaváltozást befolyásoló körülményeket, viselkedéseket. Elmondásuk szerint, családi környezetben is  sokat tesznek azért, hogy óvják környezetünket. Fontos a szemléletformálást már egész fiatal korban elkezdeni, az eredményességhez az óvodapedagógusok és a szülők ösztönző támogatása egyaránt nélkülözhetetlen.

Európai polgárok véleménye az éghajlatváltozásról

Az Eurobarométer 2021 júliusában tett közzé az éghajlatváltozásról az EU tagállamokban végzett felmérésének eredményeit. Tízből több mint nyolc magyarországi válaszadó egyetértett abban, hogy az éghajlatváltozás és a környezetvédelmi problémák kezelésének elsőbbséget kellene élveznie a közegészség javítása érdekében. Tízből több mint hét válaszadó vélte úgy, hogy az éghajlatváltozás miatti károk költsége sokkal magasabb, mint a zöld átálláshoz szükséges befektetéseké. Magyarországon tízből legalább hat válaszadó gondolja úgy, hogy az éghajlatváltozás kezeléséért a vállalatok és az ipar, illetve a nemzeti kormányok a felelősek. A válaszadóknak ugyanakkor kevesebb mint a negyede (jóval az EU átlaga alatt) érzi úgy, hogy személyesen felelős az éghajlatváltozás kezeléséért, ami azonban 2019-hez képest öt százalékpontos növekedést jelent. A hazai válaszadók kétharmada tett valamilyen lépést az éghajlatváltozás elleni küzdelemben a korábbi hat hónapban. Bővebb információ: Surveys - Eurobarometer (europa.eu)

ÖKO Játszónap

Várjuk Önöket szeretettel a következő rendezvényünkre!
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1. pályázati felhívás keretében megvalósításra kerülő A klímatudatos Sopronért című projekt részeként a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő
ÖKO-Játszónapokat
szervez, ahol az óvodások kreatív, játékos formában ismerkedhetnek meg a klímatudatosság, a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás és energiatakarékosság témaköreivel.
Rendezvények helye és ideje:
2021.10.18. 9:00-11:00 Trefort Óvoda (9400 Sopron, Trefort tér 11.)
2021.10.19. 9:00-11:00 Jereváni Kék Tagóvoda (9400 Sopron, Soproni Horváth József u. 4.)

Napelemes rendszer fejlesztési pályázat indul

Szeptember 12-éig lehet véleményezni a lakossági napelemes és fűtési rendszerek támogatásáról szóló pályázati tervet. A tervek szerint a pályázaton 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást lehet kapni, a lebonyolító az ÉMI Nonprofit Kft. lesz. A pályázatot azok adhatják be, ahol az egy főre jutó összevont jövedelem évi 4 millió 850 ezer forint alatt van egy háztartáson belül, és az ingatlan alkalmas napelem telepítésére. Napelemes rendszer kiépítésére bruttó 2,8 millió forintot, napelemre és fűtéskorszerűsítésre fűtőpanellel 9,3 millió forintot, napelemre és fűtéskorszerűsítésre hőszivattyúval 11,55 millió forint támogatást kaphat egy pályázó. A felhívás tervezete napelem.palyazat.gov.hu honlapon elérhető. információ: www.kormany.hu

Energiaközösségek támogatása a Modernizációs Alap támogatásával

A magyar kormány mintegy 4 milliárd forint értékben hirdethet pályázatot az energiaközösségek és független aggregátorok létesítésének támogatására. A Modernizációs Alap forrásából megvalósuló innovatív, modern megoldások hozzájárulnak Magyarország megújuló energiával és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos céljainak megvalósításához, mérséklik az energia-importnak való kitettséget, valamint segítenek alacsonyan tartani a rezsiköltségeket. Az energiaközösségek elősegítik a helyi, megújuló-alapon történő áramtermelést és felhasználást, az aggregátorok pedig hozzájárulnak az áramrendszer kiszabályozásához, ami az időjárás-függő megújuló energiaforrások - így például a napelemek - terjedése miatt az ellátásbiztonság érdekében szükséges. A pályázat meghirdetésére várhatóan az ősz folyamán kerülhet sor. Bővebb információ: www.kormany.hu

Klímasemleges Unió

2021. áprilisában az Európai Tanács és az Európai Parlament tárgyalóküldöttségei ideiglenes politikai megállapodást értek el az európai klímarendelettel kapcsolatban. Ennek megfelelően az EU jogszabályban rögzítheti a 2050-re elérendő uniós klímasemlegesség célkitűzését, valamint azt a kollektív célt, hogy a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás (tehát az elnyelések levonása utáni kibocsátás) 2030-ra az 1990-es értékhez képest legalább 55%-kal csökkenjen. Forrás: https://www.consilium.europa.eu/

Zöld Föld fenntarthatósági tankönyv

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával elkészült Zöld Föld fenntarthatósági tankönyv és nevelési-oktatási program célja, hogy felhívja a fiatal generációk figyelmét a fenntarthatóság, fenntartható életmód fontosságára. A diákok egy élet- és életkorközeli tankönyvet kapnak a kezükbe, ami szakmailag hitelesen, ugyanakkor szellemesen, interaktív módon, a játékosságot sem mellőzve kelti fel a 9. és 10. évfolyamosok érdeklődését a téma iránt. Az Alapítvány honlapján 2021 februárja óta elérhető oktatási anyag részét képezi munkafüzet, e-learning támogató anyag és módszertani kézikönyv. A programokat 30 órás továbbképzési anyag is segíti. Forrás: www.kbka.org

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.